KuMe külaseltsi ühise tegutsemissoovi põhjus on Kurla ja Meossaare külades elu paremaks muuta, külaelanikke läbi ühise tegutsemise ühendada, külade ajalugu uurida ja jäädvustada ning ühistegevuse traditsioone elavdada.

Sellel lehel kajastame seltsi möödunud ja tulevasi tegemisi. Samuti tutvustame Kurla ja Meossaare külasid, uurime nende ajalugu ja vaatamisväärsusi. Leht on ühtlasi ka nende külade virtuaalne kohtumispaik.

Kume Facebookis

Järvamaa Kogukonnafondi toetus

Submitted by Heli on 11 May, 2010 - 19:55

Järvamaa Kogukonnafond tunnustas MTÜ KUME külaseltsi tegevust ajalugu tutvustavate fotode kogumisel ja säilitamisel. Oleme selle eest tänulikud ja loodame et eraldatud toetus aitab meid jälle veidi edasi fotode kogumisel ja digitaliseerimisel. 
Järvamaa Kogukonnafondi rahalised vahendid kogunevad vabatahtliku annetamise tulemusena. Saame ka ise kodanikena teistpidi tänulikud olla ja kaasa aidata muude ettevõtmiste toetamisel. Selleks vajalikud rekvisiidid leiab Järvamaa Kogukonnafondi kodulehelt. 

Taotleme toetust Meossaare kabeli renoveerimisele.

Submitted by Heli on 24 January, 2010 - 17:20

.KUME külaselts taotleb Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmest 3.2 "Külade uuendamine ja arendamine"  toetust Meossaare kabelile  ja kabeliaiale. Taotlus esitati Priale 22.jaanuaril ja vastus selgub 100 tööpäeva jooksul.   Projektitaotluse  valmimisele aitasid kaasa Einar ja Andres Lindmäe, Jaanus Lohur, Hiie Pajur. Head nõu andis valla külaliikumise spetsialist Riina Trumm. Taotluse koostas Tiina Lohur.

Teemad:

KÜSITLUS: Olukorra analüüs külades 2010

Submitted by Erkki on 30 December, 2009 - 10:55

Vasta küsitlusele siit

Oleme juba mõnda aega tõsisemalt mõelnud ja rääkinud Meossaare kabeli säilitamisest. Selleks tahab KUME külaselts PRIA meetmest 3.2. taotleda projektitoetust, taotlusvoor on avatud 2010 jaanuari lõpuni. Projektiga koos tuleb esitada ka külade arengukava, mis meil praegu on tegemisel. Olemas on külaelanike küsitlused 2003, 2006 ja 2007. aastast, mida oleme kasutanud külaseltsi tegevuse kavandamisel.

Pages

Subscribe to Drupal RSS