You are here

Kurla külaplats areneb

Submitted by Heli on 8 October, 2010 - 19:52

KUME külaselts teostas Kohaliku Omaalgatuse Programmist taotletud vahendite abil projekti „Kurla külaplatsi varustamine kommunikatsioonidega“. Külaseltsile osteti soojuskiirgur, mida jahedatel suveõhtutel saab kasutada mõnusa lisasoojuse allikana. Veetorustiku paigaldamiseks taotleti ehitusluba ja kasutusluba Türi vallast. Paigaldati veetorustik Tõnuri talust Kurla külaplatsini, korrastati maapind. Kurla külaplatsi varjualuse seinale paigaldati arvesti, elektrijuhtmed, pistikud, lülitid, valgustid (5) ja prozektorid (2).  Täname vabatahtlikke, kes aitasid kaasa projekti teostamisele ning kohalikku omavalitsust, kes kattis projekti rahalise omaosaluse.

Teemad: