Kõik on oodatud!

 20. oktoobril kell 17.00 Meossaares kabelimüüride renoveerimisprojekti lõpetamine ja õnnistamine

  • ajalooõpetaja Kai Kosemaa
  • Pilistvere koguduse õpetaja Hermann Kalmus
  • Muusikalised vahepalad
  • Tänamine

Soovijad saavad sõnaTulge osalema, kel võimalik on!
Sündmus on arvatud Türi valla sünnipäevanädala ürituste kavasse.