You are here

Täna jätsime hüvasti Einar Lindmäega (27.02.1959 - 22.07.2011)

Submitted by Heli on 28 July, 2011 - 19:33

Einarist sai KUME külaseltsi aktiivne liige 2008. aastal. Mitmel aastal juhendas ta  vabatahtlikke Euroopa noori Meossaare kabeli ümbruse korrastamisel.
2009. sügisel tegi Einar külaseltsile väga kindlameelse ettepaneku mõelda tõsiselt Meossaare kabelimüüride renoveerimisele, vastasel juhul oleks need tema sõnul lähiaastatel tõenäoliselt päris ära lagunenud.
Külaseltsi poolt tehti PRIAle taotlus, mis sai positiivse vastuse.
2010. a. suvel renoveeriti OÜ Krive Ehituse poolt Meosaare kabelimüürid.
 
Einar võttis otse loomulikult enda kanda ehitustööde igapäevase korraldamise. Ta oli juulist oktoobrini südamega ehitustööde organiseerimise juures, aitas oma traktori jm tehnikaga, ajas asju töödejuhatajaga, tegeles ehitusmeestega, pakkus välja sobivamaid lahendusi ja aitas ehitustöödel. Einar suhtus sellesse ettevõtmisse väga tõsiselt ja ei leppinud poolikute lahendustega. Kuna kabel ei ole muinsuskaitse all, siis tuli renoveerimistöödele mõneti loominguliselt läheneda. Sealjuures pakkus ta välja mitmeid lahendusi, mida koos läbi arutades püüti kõige õigem leida. Tema koostöövalmidusest kõneleb seegi, et naabrimehi appi kutsudes ehitati infotahvel ja organiseeriti kohale sobiv traktor maapinda planeerima.
 
20. oktoobril toimunud kabelimüüride õnnistamise ja renoveerimistööde lõpetamise sündmuse ettevalmistamisele aitas Einar samuti palju kaasa. Soovides saavutada väga head tulemust palus ta abi sõpradelt, kes aitasid helitehnika ja voolugeneraatoriga. Laulsid Einari lapsed ja nende sõbrad. Väga ilusad olid teed ääristavad põlevad pakud ja lõkketuli kabeliaia väravas.
 
Meossaare kabeliaed on üks ilus paik väikeses maakohas, mis on avatud kõigile möödujatele. Oleme unistanud, et selles paigas võiks tulevikus mõne kontserdi või muu kultuurisündmuse korraldada.
 
Kogu seda ettevõtmist suvest sügisesse vedas Einar mõtlemata tasule. Nagu ta ise korduvalt ütles, oli kabelimüüride lagunemise peatamine tema suur unistus. Samas oli ta valmis taas panustama oma aega ja energiat jätkuprojektis, mille käigus saaks taastatud kabelimüüre ümbritsev kiviaed.
 
Mäletame Einarit kui heasüdamlikku, hoolivat ja tegusat kaaslast.

Teemad: