You are here

Kurla küla ajaloost valmis raamat

Submitted by Heli on 2 November, 2012 - 18:46
 
MTÜ KUME külaselts kutsub osalema raamatu „Kurla küla vana pildialbum” esitlusel Kabala Rahvamajas 10. novembril kell 13. Rändame filmide, fotode ja helisalvestiste vahendusel tagasi 20. sajandi esimesse poolde. Kutsutud on kõik endised ja praegused külaelanikud, KUME külaseltsi liikmed ning teised huvilised, kellele vastav teema põnevust pakub.

KUME külaseltsi liige Aina Lee alustas Kurla küla ajaloo kogumist 2009. aastal. Külaelanike küsitlemise ja fotode kogumise kõrval on külastatud Eesti Riigi- ja Ajalooarhiivi, Viljandi- ja Järvamaa muuseume.

2011 suvel valmis Kurla küla taludest ja seal elanud inimestest lamineeritud lehtedena 82- leheline pildialbum. Puudu olid veel 13 talu pildid ja lood. Käesoleva projektiga lõpetati Kurla küla vana pildialbum, mis ühtlasi anti välja ka raamatuna.

Lamineeritud albumit eksponeeritakse ka edaspidi külaüritustel, raamatu saavad endised ja praegused külaelanikud endale. Raamatu kaudu on võimalik teada saada Kurla küla täpne ajalugu talude kaupa. Raamatu väljaandmisega saab uuesti tekitada sideme küla ja sealt pärit inimeste järeltulijatega. Saab tekitada huvi oma perekonna ajaloo ja päritolu vastu. Inimestel on hea tutvustada oma koduküla ja tekitada huvi sarnast albumit koostada ka teiste külade elanikel.

 Raamatu on koostanud Aina Lee. Väljaandmist on rahastatud Lõuna-Järvamaa Koostöökogu Leader projektitoetuse raames.

Varasemalt on Kurla küla ajaloopärandi kogumist tunnustanud ja toetanud Järvamaa Pärandi Sihtkapital, Türi vald ning Kohaliku Omaalgatuse Programm.

Digitaliseeritud fotod ja albumilehed on laetud üles meie veebilehele vt Kurla Wanad Pildid