You are here

Taotleme toetust Meossaare kabeli renoveerimisele.

Submitted by Heli on 24 January, 2010 - 17:20

.KUME külaselts taotleb Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmest 3.2 "Külade uuendamine ja arendamine"  toetust Meossaare kabelile  ja kabeliaiale. Taotlus esitati Priale 22.jaanuaril ja vastus selgub 100 tööpäeva jooksul.   Projektitaotluse  valmimisele aitasid kaasa Einar ja Andres Lindmäe, Jaanus Lohur, Hiie Pajur. Head nõu andis valla külaliikumise spetsialist Riina Trumm. Taotluse koostas Tiina Lohur. Täname kõiki, kes on osalenud Kurla ja Meossaare külade arengukava koostamisel

Teemad: