You are here

Statistikat Meosaare külast

Submitted by Heli on 3 April, 2007 - 00:24

Meosaare külas oli enne küüditamist 32 talu ja neis elas ca 130 inimest. Talude suurus jäi alla 25 ha. Talutöid tehti selle aja tasemel olnud tehnikaga – heinaniitjad, viljalõikajad, loorehad jne. Töödel kasutati hobuseid. Rehepeksutööd tehti talgute korras.
Praeguseks on alles jäänud kahekümne viie talu hooned, millest kaheksateistkümnes elatakse, neis elab 43 inimest. Lagunenud on seitsme talu hooned ja seitse talu on tühjad. Kolhoosiajal on ehitatud külla kaks ühepereelamut, need on Kase ja Paju talud viieteistkümne elanikuga. Seega on külas kokku praegu 58 elanikku.
Taastatud on 1992 – 1998 aastal Võsa talu.
Meosaare kolhoos loodi 5. aprillil 1949. aastal see on peale küüditamist.
1. jaanuaril 1950. aastal oli kolhoosis 25 peret 53 inimesega. Töövõimelisi mehi oli 12 ja – naisi 17. Põllunduses töötas 21 ja loomakasvatuses 10 inimest. Kolhoosil oli veiseid 56 neist lüpsilehmi 36, sigu 20, lambaid 18, hobuseid 32 ja kanu 80. Esimees oli Jüri Raud ja kolhoosi kontor asus tema talus.
Praegu peetakse loomi kolmes talus ja mesilasi ühes. Enamus endistest talupõldudest on antud rendile, ainult kartulit ja köögivilja kasvatatakse oma tarbeks. Selline on praegune elu Meossaares.
kirja pannud Alfred Viil