You are here

Ühistegevusest 2003/2004

Submitted by Heli on 3 March, 2006 - 00:00

2003. aasta lõpul tekkis mõte, et oleks vaja hakata tegelema Kurla ja Meosaare külade arengukavade koostamisega. Sel eesmärgil saime esmakordselt kokku 17. oktoobril 2003. aastal Pikamäe talus Reet ja Agu Õunapuu juures. Osalesid veel Ulvi Praks, Hiie ja Martin Pajur, Tiina ja Jaanus Lohur.
 
26. oktoobril 2003 toimus kahe küla elanike ühine koosolek, kus osalesid Tiina Lohur, Jaanus Lohur, Ants Vaasma, Ulvi Praks, Kristjan Praks, Peeter Praks, Alfred Viil, Hiie Pajur, Anne Fedoritš (Masing), Maiko Veitmaa, Valentina Veitmaa, Mare Õunapuu, Martin Pajur, Elvi Viil, Jaan Pent, Jaan Õunapuu, Luule Õunapuu, Reet Õunapuu, Mihkel Õunapuu, Agu Õunapuu, Moonika Veitmaa, Maris Pajur, Karl Õunapuu, Mare Viiras, Kristjan Puu, Urmas Kupp, Eda Hunt.
 
Sissejuhatuse tegi Jaanus Lohur: Oleme kokku tulnud, et mõelda sellele, milline on meie külade hetkeseis, millised on külainimeste ootused ja vajadused, mida saaksime koos ühiselt ette võtta. Kurla ja Meosaare külasid ei ole plaanis ühendada, vaid ühise arutelu tingis pigem see, et külad on sarnased: hajakülad, elanike arv enam-vähem sama, probleemid suuresti samad, kahe küla elanike vahel toimub läbikäimine. Ka mõlema küla noored inimesed on harjunud juba aastaid koos tegutsema. Kasutades ära mõlema küla inimressurssi on ehk mõistlikum koos teha arengukava ja mõttetalguid läbi viia. Tulevikus ka koos tegutseda.
 
Kabala vallavanem (2003) Urmas Kupp jätkas: Kabala vallas on loodud MTÜ Kultuuri-ja Spordiselts. Suuremate projektide jaoks (Kabala laulupäev, Külade päev) on tehtud selle kaudu rahataotlused ja toetust on ka saadud. Oleme täna siin, et välja selgitada, millised on külaelanike ootused valla kultuuri-ja spordiürituste osas. Külades tuleks valida aktiivsemate inimeste hulgast külavanemad. Selle ametiga kaasnevad õigused ja kohustused, küla infovahetus volikoguga. Arengukavade koostamise vajadus on päevakorda tõusnud seoses Euroopa Liiduga ühinemisega. Meede 6 rahade taotlemise võimalus, mis nõuab küla arengukava olemasolu ja tulevikuplaanide täpsemat läbimõtlemist/sõnastamist. Raha on võimalik taotleda nii kommunaalile, hoonete taastamiseks jpm. Summad on piisavalt suured, et ehitada kasvõi spordisaale, külaelanike kooskäimise kohti.
 
Mare Viiras kõneles vallas ja kihelkonnas toimuvatest kultuurisündmustest ja võimalustest oma vaba aega sisustada.
 
Eda Hunt: Kabala kooli õpilastel on sportimisvõimalused ka peale tunde spordisaalis. Kabala küla elanikele on võrkpalli mängimise võimalus. Sel aastal jätkub perespordipäevade traditsioon. Esimene üritus toimib isadepäeva paiku. Kavas on käima lükata küladevaheline võistlussari. Tegime ettepaneku, et info nende ürituste kohta peaks jõudma külaelanikeni ka külade teadetetahvlite kaudu ja tuleks leida veel võimalusi paremaks infovahetuseks Kabalas toimuvate spordi - ja kultuuriürituste kohta.
 
Hetkeolukord külades. Ulvi Praks (Kurla) ja Hiie Pajur (Meosaare). Kurla külas elab 74 inimest. 1599.aastal on esmamainitud Kurla küla. 1934.aastal alustas tööd Kurla perenaiste selts. 25.detsembril toimub August Pärli 80. sünniaastapäeva tähistamine ja mälestuskivi panek. Kurla külas on registreeritud 3 FIE-t. Peamine tööandja puudub. Puudub bussiühendus, teenindus. Teede olukord kehv. Aktiivsed noored saavad kokku. Meosaare külas elab 54 inimest. Kirjas on 28 talu. Probleemid on suuresti samad mis Kurlas. Meosaare külas ei käi ka autopood. Jäi selgusetuks, kas selleks on vajadus?? Muret teeb, et teeääred on niitmata ja korrast ära. Urmas Kupp: nende teede hooldusega peaks tegelema.
 
Hetkeolukorra kaardistamine 2003. a. Meie tugevused ja nõrkused. Ajurünnak, kus osalesid kõik külade elanikud. Kirja on pandud kõik ideed.
 

TUGEVUSED

 • Aktiivsed noored käivad koos
 • Imavere-Viljandi- Nuia mnt
 • Stabiilne elanikkond
 • Ühtekuuluvustunne
 • Naabrivalve
 • Pikamäe talu Õuna baar (hetkel võimalus koos käia)
 •  

NÕRKUSED

 • ükski buss ei peatu
 • puudub tööandja
 • puudub teenindus
 • külaplats puudub
 • küla kokkusaamiskoht puudub
 • noori vähe
 • elanikkond väheneb
 • teeääred korrast ära
 • vilets side/internetiühendus
 • täiskasvanud ei käi koos
 • infovahetus vallaga nõrk
 •  

VÕIMALUSED

 • Kurlas Põrgukivi, karstiala, Kingissepa kivi
 • Uduallika
 • Põrgu/Koidu talu
 • Meosaare kabel
 • Meosaare karjamõis
 • Käia külakorras kokku saamas ja arutlemas (kohvi/teed juua, käsitööd teha, meeste ühistegevus, noorte kooskäimised...
 • Ette võtta ühine teatrikülastus

 
 
 

OHUD

 • Lapsed käivad seoses viletsa bussiühendusega harvem kodus
 • Vandalism
 • Kui teeme külaplatsi: kuidas suudame hooldada?

 
Otsustati valida külade toimkonnad, kes pidid kokku saama 14.novembril Pikamäe talus. Arutletakse, milliseid ühisüritusi võiks korraldada. Kuidas arengukava koostamist jätkata.

 • Kurla ja Meosaare külade arengukavad peaksid valmima veebruariks-märtsiks 2004.a.

Aeg-ajalt tasub jälgida Lõuna – Järvamaa Arendusühingu ja JOL-i kodulehekülge.
 
Toona tekkisid veel sellised mõtted:

 • Küla tegemistest peaks olema tagasiside valla lehes
 • Ülesanne uurida: mis on SELTSING. Kahe küla peale luua seltsing, et projekte esitada ja üritusi läbi viia.
 • Inimeste jaoks on eelkõige oluline turvalisus.
 • Raha tuleb leida ühiste ettevõtmiste jaoks.
 • Võiks välja selgitada, kui palju on põliselanikke/siin sündinud ja mis aastast on keegi külaelanik. Nimekiri elanikest: vanus, tegevus.

 
 
Nagu Eda Hunt tol korral oma jutus mainis, hakkaski kolm aastat tagasi - 2004. aasta algul – toimima küladevaheline võistlussari. Selle korraldamisega on oluliselt seotud Mati Roosmaa. Kolmel aastal järjest on Kurla, Meosaare ja Arkma külade ühine võistkond kokkuvõttes ära võitnud selle võistlussarja. Samuti on kolmel aastal võidetud küladevaheline Jüriöö jooks.

Teemad: