You are here

Villevere

Submitted by Erkki on 4 June, 2007 - 21:44
Viimati muudetud 22.05.2007
 
Liini
nr.
Marsruut
Väljumine
Villeverest
Saabunine
sihtpunkti
Märkused
37
Võhma-Türi
7.20
8.30
E-L v.a. riigipühal
31
Türi
11.50
12.55
R. v.a. riigipühal
37
Võhma-Türi
12.45
14.40
iga päev 01.09.-30.06.;
E.T.R.L.P. 01.07-31.08.
37
Võhma-Türi-Paide
17.00
18.35
iga päev
31
Võhma
10.36
10.45
R. v.a. riigipühal